atidurti

atidurti
1 atidùrti, atìduria, atidū́rė; SD217 1. tr. duriant atbukinti: Atidū́riau galą ylos, ir jau neblenda J.sutrenkti bakstelėjus: Pirštą labai atidū́riau Ėr. | refl. tr.: Bevalydama grindis, ji į stalo koją atsidū́rė nykštį Rmš. 2. tr. užbesti, užkabinti atgal: Maišus siūk atàduriant, kad būt stipriau Ds. 3. refl. atsimušti, atsitrenkti, atsibesti: Žuvė atplauka ir atsìdura į kraštą Rmč. Kuršinės pavažos yr išlenktos, aukštos – jei atsidurtų, nelūžtų Šts. Kur tik lopeta duri, vis į kerą atsiduri Žem. Eržils puolė į šakę ir, kaip šakės ražiai jam į krūtinę atsidūrė, jis stabterėjo LC1886,40. 4. tr. atkišti: Eini, tai eik tiesiai, neatdùrk šikinės Trgn. 5. refl. įtekėti, susisiekti: Šerkšnė stačiai į Ventą atsìdura Mžk. 6. tr., intr. prk. atlyginti: Ar jau atidūrei skolą? Ds. | Atidū́rė Dievas kaip su žiburiu į akį LTR(Šll). 7. intr. atkirsti, atrėžti: Anas jam padūrė (priekaištą padarė), ė tas jam kai atadū́rė, tai ir nebeturi ko sakyt Ds. 8. refl. atsirasti, patekti: Tik geležinkelį pervažiavom ir pačioj ugny atsidū́rėm Kp. Anos svieto pakrašty atsidùrta Užp. Ta boba atsidū́rė net už Vilniaus Alk. Atsidūriau vienas margame pasaulyje J.Jabl. Gerą kaimyną įvertinsi, bėdoj atsidūręs KrvP(Nmn). Jei dar kokią savaitę taip padžiovins, tai ūkininkai atsidurs be duonos . Atsidursi, kur pipirai auga J.Jabl. Atsidū́rė tarp kūjo ir priekalo LTR(Mrj).
◊ pirštù atidùrti atlyginti: Atadū́rė ir jam Dievas pirštu LTR(Šmn).
\ durti; antdurti; apdurti; atidurti; dadurti; įdurti; išdurti; nudurti; padurti; pardurti; perdurti; piedurti; pradurti; pridurti; sudurti; uždurti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • antdurti — 1 antdùrti, añtduria, antdūrė (ž.) tr. Šts uždurti, užbesti: Kvailys pradėjo kasti, ir antdūrė kažin ką (orig. kas) BsPII37. durti; antdurti; apdurti; atidurti; dadurti; įdurti; išdurti; nudurti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdurti — 1 apdùrti, àpduria, apdūrė tr. 1. refl. tr. apsibedžioti, apsismaigstyti: Kartis apsidūrė ir džiovinos, ugnį sukūrę Šts. 2. badant rasti: Apdūriau žemėj piningus Dr. 3. prisiūti (iš apačios), pridurti: Apdurti marškiniai Lp. durti; antdurti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidurstyti — atidùrstyti iter. 1 atidurti 6: Paskolink, nebijok, aš vis kaip nors tau atidùrstysiu – jei ne pinigais, tai grūdais, tai mėsa Ds. durstyti; apdurstyti; atidurstyti; išdurstyti; padurstyti; perdurstyti; pradurstyti; pridurstyti; sudurstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsidūrimas — atsidūrìmas sm. (2) → 1 atidurti 8 (refl.): Žudytis dėl garbės netekimo, dėl atsidūrimo kaltinamųjų suole juo mažiau galėjo tokia moteris kaip Kristina rš. dūrimas; atsidūrimas; įdūrimas; išdūrimas; padūrimas; perdūrimas; pradūrimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dadurti — 1 ×dadùrti, dàduria, dadūrė (hibr.) 1. tr. duriant pribaigti, paskersti: Viena [kiaulė] žiemą pastipo, kitą pavasarį dadūrėm (pradėjusią sirgti paskerdėme) Msn. 2. tr. pridurti, prisiūti: Siuvau marškinėlius pakulinio auto ir dadūriau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durti — 1 dùrti, ia, dūrė 1. tr., intr. SD156, R, H, B smeigti, besti, verti: Dùrk adatą į kamuolį Ėr. Tas žmogžudys jai prisitaikęs dūrė peiliu BsPIV203. Dùrk žuvį su žiuberklu Rm. Dumpiuotas dalgis kvalduojas durant į žemę Šts. | Tas jautis dùria… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdurti — 1 išdùrti, ìšduria, išdūrė 1. tr., intr. SD412, R48 išbesti, išbadyti, išmušti, persmeigti: Su yla išdùrk skylę J. Vaikas išdūrė langą Rm. Akį peiliu, ragu išdùrti KI159. Jie ne pjovė, jie durte išdūrė Prnv. Išdurti indai B. Su peiliu išdūrė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudurti — 1 nudùrti, nùduria, nudūrė 1. tr. nusmeigti, nubesti, nubadyti: Nudūrė atgal knatą (su vinimi nuvarė žemyn) Ėr. Nudùrk (numušk) ir ma[n] kokį obuolį Gs. Ponas paėmė lazdą, nudūrė lizdą Pš. Nudūrė, numušė pelėdą visi paukšteliai Tvr. Jis nudūrė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padurti — 1 padùrti, pàduria, padūrė 1. tr. Q587 su aštriu daiktu pasmeigti, perverti, įsidurti: Koją padūriau, dabar negaliu eiti Dglš. Pirštą padūriau Trgn. Ant ką padūrei ranką? Vdn. | Šuo pribėgs, su nose padur̃s (bakstelės), bet nekanda Lnk. ^ Kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pardurti — 1 pardùrti, par̃duria, pardūrė intr. tiesiai, greitai pareiti, parsmukti: Pro kūlio torą (tvorą) kaip durte pardūriau į savo namus Kl. durti; antdurti; apdurti; atidurti; dadurti; įdurti; išdurti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”